Fourth Antwerp Diamond Trade Fair starts at two diamond exchanges